For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
Ubuntu Network logo
Sign up to our mailing list:

Múinteoir Domhanda


Source: Irish Aid

Authors: Rowan Oberman and Cathy Roche

Is éard atá i ‘Múinteoir Domhanda’, atá curtha ar fáil ag Cúnamh Éireann, ná acmhainn teagaisc atá deartha sa chaoi go bhféadfaidh múinteoirí na hIdirbhliana é a úsáid ar bhealach traschuraclaim chun saincheisteanna forbartha domhanda a chur os comhair a gcuid daltaí. Soláthraíonn an acmhainn seo gléasanna le cabhrú le foghlaimeoirí tuiscint a fháil ar a gcearta agus ar a bhfreagrachtaí mar shaoránaigh dhomhanda, agus tuiscint a bheith acu faoi conas a d’fhéadfadh siad beart a dhéanamh chun domhan níos córa agus na cothroime a chruthúú.

If you cannot view the file, click here to download the PDF.


Additional Resources:

For further information on the Irish Aid educational resources, see the WorldWise Global Schools website.